E-booky a publikace

know-how pro úspěšné podnikání

e-book: úspěch na dosah

 • Ztrácíte se v uspěchaném světě? Nemáte jasný plán a nevíte, čeho chcete dosáhnout? Nastavení cílů vám pomůže.
 • Dosáhněte úspěchu a získejte smysl a motivaci ve svém životě.
 • Získáte praktické rady a tipy, jak plánovat svůj postup, jak se vypořádat s překážkami a jak zůstat motivovaný a zaměřený na cíl.
 • V e-booku se dozvíte, jak si vybrat správné cíle, jak je správně definovat a jak motivovat sebe sama pro jejich dosažení.

E-BOOK: JAK SE STÁT INSPIRATIVNÍM LÍDREM

 • Objevte klíčové strategie a dovednosti, které vám pomohou stát se výjimečným lídrem v dnešním rychle se měnícím pracovním prostředí.
 • Získáte praktické rady a osvědčené postupy, které vás naučí motivovat a podporovat svůj tým a rozvíjet jeho potenciál.
 • Buďte inovativní, kreativní a ovlivňujte pozitivní změny ve vašem podnikání.
 • Připravte se stát se inspirací pro ostatní.

E-BOOK: POZNEJTE A PŘEKONEJTE SVOJE VLASTNÍ LIMITY

 • V e-booku se dozvíte o procesu sebepoznání a pochopení vlastního Já.
 • Získáte praktické informace o sebepoznání, jako klíčový prvek pro dosažení uspokojení v životě.
 • Zlepšení svého sebeuvědomění vám umožní lépe porozumět svým myšlenkám, emocím, motivacím a chování a identifikovat své silné stránky a oblasti vyžadující pozornost.
 • Překonejte svoje limity a zlepšete vztahy s ostatními lidmi.